velniuoti

velniuoti
velniúoti, -iúoja, -iãvo, vélniuoti, -iuoja, -iavo 1. intr., tr. Š, Rtr, 610, NdŽ, , Pc minint velnią keikti: Ana velniúoja, t. y. minavoja velnią, keikia J. Girtūklis, velniúo[ja] parsigrovęs Krš. Iš bažnyčios eina ir velniúoja Gs. Jei pats vaidinimas būdavo nekalto, „doro“ turinio, nė vienas kunigas niekad nei man, nei mano pažįstamiems jo nekeikdavo, nevelniuodavo, kelmais neversdavo J.Jabl. Kai velniuoja, sako kiti: – Nevelk, kai suvelsi, sunku bus išvelti LTR(Šmn). ^ Ima gražiai kalbėdamas, atiduoda velniuodamas KrvP(Dglš). | refl.: Ko čia dabar velniúojies?! Š. Kogi jis te teip velniúojas? Sb. Prie mažų vaikų velniúotis negražu Km. Kai krūvoj (kartu) pagyvena, tai kasdien velniúojas Tr. Velniúoties vyrai [liuob] velniúosias, ale taip kaip daba bjaurybių rūšiškų į burną netepės Krš. Tik tu nesivelniúok, o eik ančių ieškot Jrb. Kaip tik prisprogsta, taip i velniúojas Lk. Nesivelniuok prie stalo, tėvai, – sudraudė ir jį mama . ^ Abu gražiu, kai bučiuojasi, o kokiu, kai velniuojasi? KrvP(Al). 2. intr. eiti kur nereikia, trenktis, bastytis: Nu, kur velniúoji, prisėsk Rs. Kur dabar velniúoji? Pj. | refl.: Eik pry darbo nevelniúojąs Pj. 3. tr. bet kaip, prastai ką dirbti, darkyti: Žiūrėk, kad ma[n] daugiau nevelniúotum arimą Gs. \ velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; nusivelniuoti; pavelniuoti; pravelniuoti; privelniuoti; suvelniuoti; užvelniuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • velniuoti — velniúoti vksm. Velniúoti val̃džią …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pavelniuoti — 1. intr. kiek velniuoti, velnią minint pasikeikti: Šnekėti mėgstu, pavelniuoti mėgstu Šauk. 2. tr. NdŽ kurį laiką velniuoti, velnią minint keikti. | refl. NdŽ. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privelniuoti — 1. intr. daug velniuoti, velnią minint prikeikti: Privelniuoja, prisikeikia Ėr. 2. tr. daug apvelniuoti: Gana jau tu mane privelniavaĩ, daugiau nebevelniuosi Ds. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velniokuoti — velniokuoti, uoja, ãvo 1. žr. velniuoti 1: Tie velniokuoja, rėkia ant jų Gs. 2. žr. velniuoti 3: Velniokãv[o] velniokãv[o] ir jį velnias nunešė LKKXXIX45(Pns). A, nugi velniokuoju, i gana Gž. Išėjo su žagre į laukus ir velniokuoja Kt. Ką čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvelniuoti — intr. KŽ 1. Š turėti įprotį, mėgti velniuoti, keikti. 2. Š įeiti velniuojant, keikiant. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; nusivelniuoti; pavelniuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvelniuoti — tr. išvadinti velniu, minint velnią apkeikti: Apvelniãvo, aprupūžiavo – tiek gali iš pijoko gauti Krš. Ko jis ten sukinasi po daržą, ar nereikia apvelniuot? Ėr. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; nusivelniuoti; pavelniuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • biesuoti — ×biesuoti, uoja, ãvo tr. biesu vadinti, keikti, velniuoti: Ažu ką tu mane biesuoji! Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dablyti — ×dãblyti, ija ( yja), ijo ( yjo) (plg. l. diabeł) tr. barti, plūsti, velniuoti: Slūginė dãblyja svečius, kad anų sąšlavas reik nešti, t. y. liežuvį laidina J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvelniuoti — tr. KŽ išvadinti velniu, iškeikti: Iškeikė, išvelniãvo mane, ir nežinau už ką Š. Išvelniãvo muni kaip kokią piemenę Krš. Papykęs išvelniãvo visus ir išėjo iš gryčios Ėr. Dar nei barščių neragavo, jau šeimyną išvelniãvo (d.) Nm. | refl. Š, KŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusivelniuoti — pavadinti velniu, minint velnią nusikeikti: Nusivelniãvo, nusispjovė i numovė numie Krš. Nusivelniuok, bus ant širdies lengviau Ds. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; nusivelniuoti; pavelniuoti; pravelniuoti; privelniuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”